V článku si podrobnějši rozebereme návrh na nařízení exekuce. Exekuce jsou stále častější, takže to je aktuální téma.

Kde podat návrh na nařízení exekuce ?

Samotný návrh na nařízení exekuce se podává u soudního exekutora. Dle zákona § 38 z.č. 120/2001 Sb. si vyberete exekutora, který bude exekuci provádět. Uvedete také sídlo jeho exekutorského úřadu. Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat všechny identifikační údaje, tedy jméno, příjmení, celá adresa. Musí se také přesně označit exekuční titul.

Návrh na nařízení exekuce další podmínky

K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Návrh na nařízení exekuce vzor ke stažení zdarma v doc.

Návrh na nařízení exekuce si může ve formátu .doc stáhnout třeba ZDE!