V dnešním článku vám představíme registr dlužníků SOLUS. SOLUS využívají hlavně nebankovní společnosti, ale i další společnosti.

SOLUS registr dlužníků: základní informace

SOLUS je zájmové sdružení fyzických osob. Tento registr dlužníků by měl přispívat k odpovědnému úvěrování. Finanční instituce si vždy před poskytnutí půjčky, mohou prověřit jestli klient neměl nějaké problémy se splácením svých dřívějších úvěrů a půjček. SOLUS spravuje dva registry a to pozitivní registr („POR“), dva negativní registry („Registr FO“ a „Registr IČ“).

SOLUS registr dlužníků online

SOLUS registr dlužníků online mohou využívat pouze instituce do něho zapojené. Žádost na registr dlužníků SOLUS mohou posílat online a hned znají výsledek žádosti. Mohou tedy velmi rychle prověřit, jestli je klient zapsán v registru dlužníků či ne. Veškeré dotazy jsou archivovány pro pozdější možnou kontrolu.

Žadatel o výpis z registru dlužníků SOLUS

Pokud vás zajímá stav registru dlužníků tak musíte společnost SOLUS pomocí písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem požadat o informace jestli jste v tomto registru dlužníků vedení či ne. V současné době je cena za zaslání výpisu poštou na dobírku 211 Kč.